gevoels memory

Wat leuk dat je Joep's memory hebt aangeschaft!

Hieronder de speluitleg van het basisspel en de varianten.

Speluitleg Basisspel

Doel van het spel: Het doel van Joep’s Memoryspel is om paren van kaarten te vinden die dezelfde emotie afbeelden. Dit helpt spelers bij het herkennen van verschillende emoties en bevordert hun geheugen en observatievaardigheden.

Benodigdheden:

 • Joep’s Memoryspel kaarten

Spelverloop:

 1. Voorbereiding: Schud alle kaarten goed door elkaar. Leg de kaarten daarna in een raster (bijvoorbeeld 4×4 of 5×4, afhankelijk van het aantal kaarten) met de afbeelding naar beneden op tafel.

 2. Beurt: Spelers kiezen om de beurt twee kaarten om deze om te draaien. Elke speler probeert twee kaarten te vinden die dezelfde emotie tonen.

 3. Match vinden: Als de omgedraaide kaarten overeenkomen (dezelfde emotie afbeelden), dan mag de speler deze kaarten houden en krijgt hij/zij een extra beurt.

 4. Geen match: Als de kaarten niet overeenkomen, worden ze terug omgedraaid op dezelfde plaats in het raster. Het is belangrijk om te onthouden waar welke kaarten liggen om in volgende beurten gemakkelijker matches te kunnen maken.

 5. Voortzetting: Het spel gaat verder met de volgende speler volgens de klok.

 6. Einde van het spel: Het spel eindigt wanneer alle kaarten zijn omgedraaid en alle matches zijn gemaakt. De speler met de meeste gevonden paren is de winnaar.

Nabespreking: Bespreek na het spel de verschillende emoties die zijn gevonden en wat ze betekenen. Dit kan een goed moment zijn om te praten over het herkennen van emoties bij zichzelf en anderen.

Voordelen van het spel: Joep’s Memoryspel is niet alleen leuk en uitdagend, maar helpt kinderen en volwassenen ook om beter emoties te herkennen en te benoemen. Het stimuleert geheugen, aandacht voor detail en observatievermogen, wat allemaal bijdraagt aan emotionele intelligentie.

Spelvarianten:

Samen met mijn dochter heb ik een aantal verschillende spelvarianten bedacht die je samen kunt doen.

Hieronder de uitleg van de variaties.

 • Verbeeld het gevoel:
 • Raad het gevoel
 • Emotie Verwoorden
 • Empathie Variant
memory gevoel marieke

Verbeeld het gevoel:

Doel van het spel: “Verbeeld het Gevoel” is een variatie op Joep’s Memoryspel waarbij spelers emoties niet alleen herkennen en benoemen, maar ook uitbeelden. Het doel is om spelers te helpen emoties beter te begrijpen en te leren hoe deze op creatieve wijze uit te drukken.

Benodigdheden:

 • Joep’s Memoryspel kaarten
 • Voldoende speelruimte

Spelverloop:

 1. Voorbereiding: Leg alle kaarten met de afbeelding naar beneden op tafel. Zorg dat elke kaart goed zichtbaar is voor alle spelers.

 2. Spelen: Spelers nemen om de beurt een kaart van de tafel. Wanneer een speler een kaart omdraait, moet hij/zij de emotie op de kaart niet alleen benoemen, maar ook uitbeelden door een pose, gezichtsuitdrukking of een klein toneelstukje.

 3. Matchen: Als een speler een emotie correct uitbeeldt en een andere speler denkt de matchende kaart te hebben, mag deze laatste de kaart omdraaien. Als de emoties overeenkomen, houden zij de kaarten en spelen verder. Zo niet, dan worden beide kaarten weer omgedraaid en is de volgende speler aan de beurt.

 4. Interactie: Moedig spelers aan om creatief te zijn in hoe ze de emoties uitbeelden. Dit kan door middel van geluiden, bewegingen, of zelfs korte zinnetjes.

 5. Einde van het spel: Het spel eindigt wanneer alle kaarten succesvol zijn gematcht. De speler met de meeste paren is de winnaar.

Raad het gevoel:

Doel van het spel: “Raad het Gevoel” is een variatie op Joep’s Memoryspel die gericht is op het ontwikkelen van empathie en inlevingsvermogen. In deze versie proberen spelers de emotie van een medespeler te raden aan de hand van subtiele aanwijzingen.

Benodigdheden:

 • Joep’s Memoryspel kaarten
 • Een dobbelsteen (optioneel, voor het bepalen van de volgorde van de spelers)

Spelverloop:

 1. Voorbereiding: Schud de kaarten en plaats deze met de afbeelding naar beneden in een stapeltje op tafel. Spelers zitten rond de tafel.

 2. Spelen: Een speler begint door willekeurig een kaart te trekken zonder deze aan de anderen te laten zien. Deze speler moet de emotie op de kaart uitdrukken via mimiek of lichaamstaal, zonder woorden te gebruiken.

 3. Radende beurt: De andere spelers krijgen nu de kans om te raden welke emotie wordt uitgebeeld. Ze mogen om beurten raden, of tegelijk roepen, afhankelijk van de afspraken vooraf. De speler die de emotie juist raadt, krijgt de kaart.

 4. Punten scoren: Elke juist geraden kaart levert één punt op. De speler die de emotie uitbeeldde, ontvangt ook een punt als de emotie correct wordt geraden. Als niemand het juist heeft, krijgt niemand punten en wordt de kaart onderop de stapel gelegd.

 5. Volgende ronde: De volgende speler (met de klok mee) trekt een nieuwe kaart en het proces herhaalt zich.

 6. Einde van het spel: Het spel eindigt wanneer alle kaarten zijn gebruikt of na een vooraf bepaald aantal ronden. De speler met de meeste punten is de winnaar.

Nabespreking: Bespreek na afloop van het spel de verschillende emoties die zijn uitgebeeld. Vraag spelers hoe het was om emoties te raden en uit te beelden, en wat zij hebben geleerd over het herkennen van gevoelens bij anderen.

Voordelen van het spel: “Raad het Gevoel” versterkt de verbinding tussen spelers en verbetert de vaardigheid om emoties in anderen te herkennen. Het is een interactieve en leuke manier om met emoties om te gaan, wat bijdraagt aan een beter begrip en empathie binnen de groep.

Emotie verwoorden

Doel van het spel: “Emotie Verwoorden” is een educatieve variatie op Joep’s Memoryspel, gericht op het verbeteren van de vaardigheid om emoties te identificeren en te articuleren. In deze spelvariant leren spelers emoties te benoemen en te beschrijven, wat bijdraagt aan betere communicatievaardigheden en zelfbewustzijn.

Benodigdheden:

 • Joep’s Memoryspel kaarten
 • Een timer of zandloper (optioneel)

Spelverloop:

 1. Voorbereiding: Schud alle kaarten en leg ze met de afbeelding naar beneden in het midden van de tafel. Spelers zitten rondom.

 2. Spelen: Elke speler pakt om de beurt een kaart en bekijkt de emotie die erop staat, zonder deze aan de anderen te laten zien. Vervolgens moet de speler de emotie verwoorden door te beschrijven wat iemand met deze emotie zou kunnen voelen of denken, zonder het specifieke woord voor de emotie te gebruiken.

 3. Raadronde: De andere spelers krijgen een kans om te raden welke emotie wordt beschreven. Elke speler mag één keer raden. De speler die de emotie correct raadt, krijgt de kaart.

 4. Scoren: De speler die de emotie verwoordt, krijgt ook een punt als de emotie correct wordt geraden binnen de gestelde tijd (bijvoorbeeld 30 seconden). Als niemand het juist raadt, wordt de kaart teruggeplaatst onderin de stapel.

 5. Volgende speler: Het spel gaat verder met de volgende speler aan de linkerzijde die een nieuwe kaart trekt en het proces herhaalt zich.

 6. Einde van het spel: Het spel eindigt wanneer alle kaarten zijn gebruikt of na een vooraf bepaald aantal rondes. De speler met de meeste kaarten (punten) is de winnaar.

Nabespreking: Reflecteer na het spel op de gebruikte beschrijvingen en discussieer over hoe verschillende mensen emoties op verschillende manieren kunnen ervaren en uitdrukken.

Voordelen van het spel: “Emotie Verwoorden” helpt spelers niet alleen hun vocabulaire te vergroten, maar stimuleert ook het empathisch vermogen door te oefenen in het begrijpen en articuleren van wat anderen mogelijk voelen. Dit bevordert begrip en verbinding binnen groepen en kan zeer nuttig zijn in de ontwikkeling van kinderen, vooral in het herkennen en uitdrukken van hun eigen gevoelens.

Empathie variant

Doel van het spel: De “Empathie Variant” van Joep’s Memoryspel is ontworpen om de empathische vaardigheden van spelers te vergroten. Deze versie stimuleert spelers om zich in te leven in de emoties op de kaarten door zich te verplaatsen in situaties waarin iemand deze emoties zou kunnen ervaren.

Benodigdheden:

 • Joep’s Memoryspel kaarten

Spelverloop:

 1. Voorbereiding: Schud de kaarten en leg ze met de afbeelding naar beneden op tafel. Spelers zitten in een kring rondom de kaarten.

 2. Spelen: Spelers trekken om de beurt een kaart en bekijken de emotie die afgebeeld is. In plaats van de emotie direct te benoemen, beschrijft de speler een situatie of verhaal waarin iemand deze emotie zou kunnen voelen.

 3. Discussie: Na de beschrijving discussiëren de andere spelers kort over hoe het zou voelen om in die situatie te zijn en welke emotie het waarschijnlijk betreft. De speler die de situatie heeft beschreven, bevestigt of de groep de juiste emotie heeft geraden.

 4. Empathie oefenen: Elke ronde biedt de kans om dieper in te gaan op de gevoelens en reacties van mensen in verschillende situaties, wat de empathie van de spelers bevordert.

 5. Puntentelling: Spelers verdienen punten door correct te raden welke emotie wordt beschreven. De speler die de situatie beschrijft, krijgt ook punten als de emotie juist geraden wordt.

 6. Einde van het spel: Het spel kan doorgaan totdat alle kaarten zijn gebruikt of tot een vooraf bepaalde tijd is verstreken. De speler met de meeste punten wint het spel.

Nabespreking: Sluit het spel af met een discussie over wat iedereen heeft geleerd over het zich inleven in anderen en hoe de beschreven situaties hun begrip van de emoties hebben verdiept.

Voordelen van het spel: Deze spelvariant helpt spelers niet alleen om verschillende emoties te herkennen, maar moedigt hen ook aan om zich voor te stellen hoe anderen zich voelen in diverse omstandigheden. Dit bevordert empathie en begrip, cruciale vaardigheden voor sociale interacties en persoonlijke ontwikkeling.